Od rijeka ostali plićaci

Dugotrajna suša iscrpila je izvore, koji sve teže podmiruju potrebe stanovništva za pitkom vodom, a vodostaji velikog broja rijeka spušteni su do granica isušivanja, zbog čega je već uginulo na tone ribe.

Da su nedostatak padavina i ekstremno vrelo ljeto uzeli danak, najbolje pokazuju riječni tokovi koji se u mnogim dijelovima mogu pregaziti, a biljni i životinjski svijet u njima na granici je opstanka.

Evidencija Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuje da su vodostaji pojedinih rijeka na svom istorijskom minimumu, a temperature vode izrazito visoke.

Najniže vodostaje bilježe Sana u Prijedoru, Vrbanja kod Banjaluke, Una kod Novog Grada, Sava kod Gradiške, Pliva i Janj kod Šipova, Ribnik kod Ribnika, Bosna kod Doboja i Neretva u Hercegovini.

Na udaru suša našlo se i jezero na Manjači, kao i kompleks bara Tišina i Odmut kod Šamca, gdje je proteklih dana uginula tona ribe.

Dežurni hidrolog Milan Blagojević kaže da će opadanje vodostaja biti nastavljeno i iduće sedmice, kada bi, prema najavama meteorologa, trebalo da uslijedi zahlađenje i postepeno punjenje rijeka.

- Neki vodostaji rijeka, poput Sane u Prijedoru, bilježe istorijske minimume - rekao je Blagojević.

Načelnik Odjeljenja za privredu opštine Šamac Svetozar Evđić ističe da spasavaju što se spasiti može, jer je zbog isparavanja vode iz bare Odmut uginulo više od tonu ribe.

- Kako se isti scenario ne bi ponovio i u bari Tišina, juče smo poslali dvije cisterne vode, dok ćemo to po potrebi raditi i narednih dana - rekao je Evđić, dodajući da im u spasavanju prirodnog rezervata problem prave mine pod kojima se nalazi dio kompleksa.

Osim zbog suše, rijeke su na izdisaju, kako objašnjava profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjaluci Čedomir Crnogorac, i pod uticajem ljudskog faktora.

- Masovnom gradnjom malih hidroelektrana, sječom šume bez pošumljavanja i uvođenjem tlačnih cijevi prekidaju se riječni tokovi. Kako RS ne bi ostala bez ribe i pitke vode, potrebno je pregraditi korita rijeka, iz kojeg će se voda, za sušnog perioda, ispuštati i puniti rijeke. To se radi u cijelom svijetu, osim kod nas - rekao je Crnogorac.

Ekolog Nataša Crnković kaže da su suše, ali i poplave bile prisutne i ranije, ali da su se promijenili tempo i intenziteti tih prirodnih pojava.

- Scenariji klimatskih promjena koji se predviđaju za jugoistočni dio Evrope i BiH pokazuju da se moramo ozbiljno posvetiti ovoj oblasti i predvidjeti mehanizme kako da odgovorimo na novonastale situacije - rekla je Crnkovićeva.

Dodala je da smanjenje nivoa smanjuje kvalitet vode, zato što voda ne može prirodno da se pročisti tempom kojim to inače radi, te smanjena količina kiseonika u vodi mijenja i strukturu živog svijeta u rijekama. Istakla je da se mnogo veća pažnja mora posvetiti održivom upravljanju rijekama.

Ribolovci

Potpredsjednik Sportsko-ribolovnog saveza RS Milovan Živković kaže da niski vodostaji rijeka i topla voda dovode do pomora ribe.

- Vrbas je topao kao nikada, što negativno utiče pogotovo na plemenite vrste ribe, kao što su pastrmka, mladica i druge. One su na granici ugroženosti - rekao je Živković.

(GLAS)

Tagovi: