Šamac u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama

Opština Šamac priključila se globalnoj kampanji ’’16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama’’, koja se širom svijeta obilježava od 25. Novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, do 10. Decembra, Dana ljudskih prava.

„Sfera intimnih porodičnih i partnerskih odnosa je i dalje najnesigurnija za žene i djevojčice, jer su počinioci u većini slučajeva njihovi supruzi, očevi, partneri i drugi srodnici i bliska lica“, ističu u Opštini Šamac.

Nasilje u porodici, i nasilje nad ženama uopšte, predstavljaju civilizacijski izazov svakog društva.

Njegova specifičnost u odnosu na ostale oblike nasilja je ta što se uvijek pojavljuje u zoni privatnosti, najintimnijoj sferi života, u kojoj bi svako trebao da se osjeća sigurnim.

Bez obzira na to da li se dešava u porodici ili na radnom mjestu, skoro uvijek je u pitanju blisko i poznato okruženje.

Jedna od osnovnih karakteristika savremenog društva je nulta tolerantnost na svaki oblik nasilja, pa tako i nasilja nad ženama i u porodici, te je stoga lako zaključiti da je najveći izazov jednog društva dati odgovor na pitanje: Kako djelovati tamo gdje se sudaraju ove dvije vrijednosti - privatnost i društvena netolerantnost na nasilje?

Prema podacima posljednjeg istraživanja o rasprostranjenosti i karakteristikama nasilja prema ženama u Bosni i Hercegovini, 47,3 odsto ispitanih žena u Republici Srpskoj je tokom svog života doživjelo neki oblik nasilja od 15. godine pa na dalje, što predstavlja visok procenat koji govori o razmjerama i težini ovog društvenog problema.

Opština Šamac pozvala je sve institucije, organizacije civilnog društva, pojedince i pojedinke, da im se pridruže u obilježavanju globalne kampanje protiv nasilja nad ženama, te da nikad ne prećute nasilje nad ženama i djevojčicama.

Tagovi: