Odbornici danas odlučili o finansiranju stranaka iz budžeta Šamca

Odbornici Skupštine opštine Šamac usvojili su danas prijedlog odluke o načinu finansiranja političkih stranaka iz Budžeta opštine Šamac za 2018. godinu, o stavljanju u promet nepokretnosti u svojini opštine Šamac k.o. Gornji Hasić,  o imenovanju mrtvozornika, kao i o dopuni odluke o komunalnim naknadama i javnim parkiralištima.

Odbornici su danas razmatrali i usvojili izvještaj o radu Odbora za žalbe Opštine u 2017. godini, informaciju o realizaciji Programa izgradnje i uređenja prostora za 2017. godinu, informaciju o realizaciji zajedničke komunalne potrošnje za 2017. godinu, informaciju o radu komunalne policije, te niz informacija koje su značajne za život i rad ove lokalne zajednice.

Načelnik Opštine Đorđe Milićević je upoznao odbornike o svojim aktivnostima u periodu između dvije redovne sjednice, te istakao da je za Opštinu veoma bitno povećanje naplate vlastitih prihoda.

„Mi smo u proteklih 15 dana od firme „Kons – Tim“, vlasnika bivše fabrike Meboš, naplatili za godinu dana 80.000 KM što po osnovu preuzimanja jednog poslovnog prostora u vlasništvo opštine, što po osnovu njegovih izmirenja obaveza prema poreskoj upravi gdje smo direktno naplatiti samo po osnovu poreza na nepokretnosti 18.000 KM“ – kaže Milićević.

On je dodao da je namjera Opštinske uprave sa njim na čelu da svi neaktivni privrednici, koji su u postupku privatizacije zakupili velike hale, a ne rade, izmire svoje obaveze prema Opštini.

Predsjednica Skupštine opštine Nikolina Škrbić osvrnula se na danas na usvojeni Izvještaj o radu Skupštine opštine Šamac i radnih tijela Skupštine za 2017. godinu.

Ona je podsjetila da je prema Programu rada Skupštine za 2018. godinu, a koji su usvojili odbornici u decembru 2017. godine predviđeno da odbornici javno razmatraju izvještaj o radu skupštine i njenih radnih tijela za 2017. godinu.

Škrbićeva je dodala da je Skupština održala 12. redovnih sjednica u 2017. godini i jednu svečanu sjednicu u povodu Dana opštine 15. aprila.

"Kao predsjednik Skupštine izuzetno sam zadovoljna realizacijom programa rada ovog parlamenta za 2017. godinu. Program rada je realizovan 96%, imali smo samo tri tačke dnevnog reda koje su bile predviđene po programu rada, a nisu bile na dnevnom redu u 2017. godini, ali iz opravdanih razloga, pa su predviđene u 2018. godini“ - kaže Škrbićeva.

Ona je dodala da većina radnih tijela Skupštine od kojih su najznačajnije komisija za status i propise, komisija za budžet i finansije, komisija za izbor i imenovanje redovno održavale sve sjednice u skladu sa dnevnim redom koji je bio predviđen za rad skupštine.

„U 2017. godini Skupština je donijela i novi Statut opštine Šamac, uskladila Poslovnik o radu skupštine sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi, donijela Plan zaštite od požara, Prostorni plan opštine Šamac do 2033. godine. Na vrijeme je usvojen budžet Opštine za 2018. godinu i zadovoljna sam“ – kaže Škrbićeva.

Tagovi: