U Centru za socijalni rad nove usluge za djecu do šest godina

Centar za socijalni rad u Šamcu pored osnovnih prava koji proizilaze iz Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, porodičnog Zakona pruža i dodatne usluge i na taj način širi svoju djelatnost.

U 2017. godini su putem projekta „Centar za rani rast i razvoj djece“ koji implementira UNICEF u BiH u saradnji sa nevladinom organizacijom „Edus“ iz Sarajeva edukovali jednog stručnog radnika za rad sa djecom kod kojih su evidentirana kašnjenja u razvoju.

Direktor Centra Anka Tutnjević kaže da su obezbijedili literaturu, kao i materijal za rad sa djecom, te da je edukacija stručnih radnika završena krajem 2017. godine, tako da već od početka ove godine planiraju da rade sa djecom intentzivnije.

"Upoznaćemo pedijatra u Domu zdravlja i roditelje koji imaju djecu u dječijem obdaništu sa našim aktivnostima. Nadamo se da će roditelji čija djeca imaju problem u razvoju prepoznati naše usluge i da će nam se javiti u narednom periodu. Mi smo u decembru počeli rad sa djetetom uzrasta od 4,5 godina", kaže Tutnjevićeva.

Specijalni pedagog u Centru Veljko Milkić kaže da rani razvoj prvenstveno podrazumjeva detekciju u odstupanju rasta i razvoja djece od rođenja do šeste godine, gdje posjeduju standardizovane instrumente i alate za detekciju odstupanja, a nakon toga u Centru izrađuje se Razvojni program i počinje rad sa djecom koja imaju odstupanja u razvoju.

On dodaje da imaju potpuno adekvatne i opremljene prostorije u skladu sa Unicefovim standardima, a utvrđuje se nivo vještina u oblastima kognitivne vještine, komunikacija, krupna i fina motorika, socio-emocijalni razvoj i samopomoć.

"Kad se utvrde odstupanja koja se mogu i grafički predstaviti, izrađuje se Razvojni Program za svako dijete. Tu su sadržane vježbe i rad sa djecom, dva do tri puta sedmično, kako bi se otklonila i ublažila odstupanja. Rana detekcija je osnova za intervenciju. Što ranije počnemo sa stimulacijom razvoja, dijete će manje kasniti za vršnjacima tipičnog razvoja. Jer se do šeste godine razvije 90 procenata mozga i najviše se može primeniti“, kaže Milkić.

On podsjeća da uz ovo paralelno ide i Vodič za edukaciju roditelja koji odgovara na njihove dileme i pitanja u vezi jačanja njihovih roditeljskih kompetencija, a mogu im dati usmene i pisane instrukcije na koji način samostalno, kod kuće da rade sa svojom decom.

"Cilj ovog Centra jeste upravo pravovremeno, što ranije, pružiti adekvatnu intervenciju deci koja imaju odstupanja u razvoju kako bi se to odstupanje što više smanjilo, a u nekim slučajevima i otklonilo. Najčešće se dešava da se problem kod djeteta utvrdi tek po polasku u školu a do tad je već izgubljeno dragoceno vrijeme“, kaže Milkić.

Tagovi: