Navodnjavanje oranica i put Brvnik - Batkuša novi projekti Opštine Šamac

Članovi Savjeta za poljoprivredu u opštini Šamac danas su raspravljali o realizaciji projekata koji su kandidovani Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede /IFAD/ i koji se u tri faze odvija na području ove opštine, te kandidovanju novih projekata.

Predsjednik Savjeta za poljoprivredu Svetozar Evđić neveo je da se prva faza odnosi na kapitalnu infrastrukturu u ruralnim mjesnim zajednicama, put “Branica – Pelagićevo”, koji je završen, i projekat arterškog bunara u Novom Selu koji bi trebalo da počne sa realizacijom i za koje su odobrena sredstva u visini od 200.000 KM.

"Kandidovali smo dva nova projekta u prvoj fazi – put Brvnik – Batkuša i elektrifikacija poljoprivrednih površina za potrebe navodnjavanja u iznosu 400.000 KM, te očekujemo pozitivno mišljenje", rekao je on.

Evđić je napomenuo da je druga faza IFAD programa podrška takozvanim start ap paketima u organizovanoj proizvodnji, te da bi naredne sedmice trebalo da se održi sastanak sa organizatorom proizvodnje.

"Riječ je o proizvodnji kornišona, a organizator proizvodnje obezbjeđuje start paket. Vrijednost paketa se kreće za dunum proizvodnje kornišona oko 1.500 KM, od čega bi 50 odsto proizvođač namirio kroz predaju svojih proizvoda, 40 odsto bio bi grant prema proizvođaču kroz IFAD program, a 10 odsto bi obezbijedila opština kroz Pravilnik o podsticajima za poljoprivredu i selo za 2018. godinu", pojasnio je Evđić.

On je dodao da je treća faza podrška udruženjima poljoprivrednih proizvođača i drugim udruženjima koja gravitiraju ka poljoprivredi, a vrijednost projekta po udruženju je do 50.000 KM, gdje je grant 70 odsto, 10 odsto bi obezbijedila opština kroz Pravilnik o posticajima, a 20 odsto korisnici.

Podršku realizaciji projekta dao je kabinet načelnika opštine.

Tagovi: