Do kraja godine nabavka sanitetskog vozila za dobojsku bolnicu

Predsjednik Rotari kluba iz Doboja Sanja Živković očekuje da će ova organizacija u 2018. godini realizovati projekat nabavke sanitetskog vozila sa mobilnim inkubatorom za potrebe Bolnice ''Sveti apostol Luka''.
Živkovićeva je navela da se u projekat aktivno uključio i Rotari Internešnel te njemački Rotari klub Hasfurt, koji će obezbijedili oko dvije trećine neophodnih sredstava. 
S ciljem obezbjeđivanja preostalog novca krajem decembra 2016. godine i tokom prošle godine u Doboju su realizovane brojne humanitarne akcije i aktiviran humanitarni broj. 
Živkovićeva kaže da je dobojski Rotari klub danas domaćin konferencije Rotari distrikta 1910, koji obuhvata organizacije sa područja BiH i Austrije, a na kojoj će biti razgovarano o aktivnostima za ovu godinu. 
Savjetnik Rotari internešnela za zemlje Beneluksa i dijela Istočne Evrope Rosanđela Merlino kao strateški cilj ove organizacije u ovoj godini navodi razvijanje svijesti o humanitarnom radu i povećanje tog rada u lokalnim zajednicama i globalno. 
Kao drugi cilj navodi proširivanje svijest o rotarijansatvu, te povećanje broja članova u klubovima. 
Konferencija članica Rotari distrikta 1910 održava se u hotelu "Park" u Doboju.

Tagovi: