Objavljena preliminarna lista korisnika pomoći za sanaciju objekata uništenih u poplavama

Objavljena je preliminarna lista korisnika pomoći u okviru projekta koji finansira Evropska unija za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014. godine, piše Dobojski.info.

Lista se odnosi na domaćinstva koja su aplicirala na Javni poziv za odabir korisnika/ca pomoći koji je objavljen u sklopu druge faze Programa stambenog zbrinjavanja. Na Javni poziv, koji je bio otvoren od 9. oktobra do 9. novembra 2017. godine, prijavilo se 3.950 domaćinstava.

Korisnike su birali opštinska ili gradska komisija, koju čine po jedan predstavnik opštinske ili gradske uprave, centra za socijalni rad, mjesne zajednice, nevladine ogranizacije aktivne na tom području, te predstavnik Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH ili partnerske organizacije.

S objavljivanjem preliminarne liste, otvoren je i rok za žalbe koji traje 14 dana. Žalbe se predaju u prostorijama opštine ili gradske uprave u pisanoj formi. Po isteku roka za žalbe, biće objavljena finalna lista korisnika.

Program stambenog zbrinjavanja pruža dodatnu podršku samoodrživom oporavku kroz sanaciju i izgradnju stambenih jedinica i ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih osoba čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama i klizištima 2014. godine. Program, vrijedan 15 miliona evra, finansira Evropska unija, u iznosu od 12,5 miliona evra, u saradnji sa Vladom Federacije BiH, Vladom Republike Srpske, partnerskim opštinama i gradovima i UNDP u BiH.

Program sprovodi UNDP u BiH, zajedno sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International Austria (HWA) i partnerskim opštinama i gradovima. Program se provodi na području 44 opštine i grada.

Tagovi: