Nikolina Škrbić, prva predsjednica SO Šamac: Zbog predrasuda žene rijetko ulaze u politiku

Na kandidatskim listama političkih stranaka registrovanih za lokalne izbore 2020. godine u Šamcu broj žena je u zakonskom okviru od 40%. Mada sa svakim izbornim ciklusom broj žena u Skupštini opštine raste, u aktuelnom sazivu je 20 posto žena, odnosno pet od ukupno 25 odbornika. Šamac je, po prvi put u istoriji, imao predsjednicu Skupštine opštine, a tu funkciju je obavljala Nikolina Škrbić iz Srpske demokratske stranke.

Nikolini Škrbić (35), koja je 2008. godine diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, ovo je drugi odbornički mandat, prvi je obavljala u prethodnom sazivu Skupštine opštine Šamac, od 2012. do 2016. godine.

Sa političkim iskustvom koji je stekla i ugledom među stranačkim kolegama i koalicionim partnerima, kandidovana je za predsjednicu Skupštine opštine u februaru 2017. godine.

Za portal mojsamac.info Škrbićeva govori o svom angažmanu na funkciji predsjednice loklanog parlamenta i položaju žena u politici i na rukovodećim mjestima.

Kako ocjenjujete rad lokalnog parlamenta u ovom mandatu? Kada biste ponovo obavljali istu funkciju, šta biste uradili drugačije?

Skupština opštine u ovom mandatu bavila se svim pitanjima od lokalnog interesa koja su u njenoj nadležnosti na sjednicama koje su redovno održavane. Dosta ranije donesenih odluka i drugih akata je usaglašeno sa zakonom, a usvojen je i niz novih normativnih akata značajnih za regulatorne nadležnosti organa Opštine, npr. odluka kojom se preciznije definiše prodaju zemljištva u njenom vlasništvu, tako da rad ovog parlamenta sa te strane ocjenjujem jako dobrim.

Ono što bi trebalo ubuduće poboljšati je direktna komunikacija odbornika sa građanima, kako bi građani bili bolje informisani koje su dužnosti odbornika. Oranizovala bih i redovne sastanke u mjesnim zajednicama na kojima bi građani mogli direktno odbornicima iznijeti svoje probleme i postavljati pitanja. U narednom mandatu bih više pažnje posvetila podizanju svijesti o odgovornosti koju nose odbornici za svaku odluku koju donesu. Ovo prije svega zato što smo u ranijem periodu imali situacije gdje su opština i građani imali enormne štete zbog odluka koje je donosila Skupština opštine, a da u tom momentu odbornici nisu bili svjesni koje posljedice mogu proisteći iz takvih odluka.

Da li ste kao žena inicirali donošenje nekih odluka ili akata koji bi poboljšali status žena, socijalno osjetljivih kategorija stanovništva, djece?

Na moje veliko zadovoljstvo u timu sa kojim sarađujem, ne mjere se inicijative po tome ko ih je predložio, muškarac ili žena, sve što je urađeno rezultat je dobre saradnje kabineta načelnika i Skupštine opštine, što moram posebno da istaknem.

Pored redovnih socijalnih davanja za podsticaj natalitetu, za stipendiranje studenata i ostalih, uvedene su i nove mjere socijalne politike u prethodne 4 godine:

-donesena je odluka da se porodicama sa četvoro i više djece obezbijedi redovna mjesečna naknada 100 KM, te da svaki prvačić prilikom polaska u školu dobije po 100 KM;

-od 2018. godine planiraju se sredstva u budžetu za podršku parovima koji se bore sa sterilitetom, sufinansiranjem 50% troškova procedure vantjelesne oplodnje. Pored finansijske pomoći, porodicama sa ovim problemom je potrebna i organizacija koja će im biti podrška i mjesto gdje će dobiti sve potrebne informacije za težak put u borbi za potomstvo. Iskreno se nadam da ću u skorije vrijeme uspjeti u toj namjeri da i na našoj opštini imamo jednu takvu organizaciju.

Kakav je položaj žena u politici? Da li su žene ravnopravne sa muškarcima? Da li za neke svoje inicijative imate podršku stranačkih kolega, muškaraca?

Prije svega kada pričamo o ravnopravnosti, ključno pitanje je šta znači biti ravnopravna sa muškacima? Ako to znači da se ženama pruži prilika da pričaju i rješavaju pitanja vezana samo za žene, djecu i socijalnu politiku, što nam se često nameće, nikad nećemo biti ravnopravne. Biti ravnopravan, po mom mišljenju, znači ponašati se tako, tj. akcenat stavaljati na ono šta radiš a ne koji si pol. Žena ako je dobar pravnik, ekonomista, arhitekta, službenik i sl. i bavi se pitanjima iz svoje struke ili predlaže inicijative iz oblasti koju poznaje imaće podršku u politici isto kao i muškarac. Ja sam lično uvijek imala podršku stranačkih kolega za konstruktivne prijedloge, za koje sam se izborila kao osoba a ne kao žena.

Da li su žene dovoljno zastupljene u politici, konkretno, na lokalnom nivou? Šta bi trrebalo uraditi po tom pitanju?

Što se tiče zastupljenosti žena u izvršnoj vlasti na lokalnom nivou, situacija je jako dobra, broj žena na rukovodećim mjestima je oko 50 %. U Skupštini opštine, nažalost, drugačija je situacija, imamo samo 20% izabranih odbornica. To uglavnom zavisi od politike koju vode političke partije koje su na vlasti, i moram reći da je meni čast što je moja politička partija veliki dio rukovodeći pozicija povjerila upravo ženama.

Ponovo ćete biti na kandidatskoj listi SDS-a. Da li su žene dovoljno zastupljene na kandidatskim listama?

Izborni zakon je jasno definisao broj i pozicije koje treba da zauzme manje zastupljen pol na kandidatskim listama, što političke partije ispoštuju, ali rijetko se dešavaju situacije da je žena nosilac liste ili kandidat za načelnika. Nažalost, iako imamo dovoljan broj žena na listama, mali broj bude i izabran od strane građana, što upućuje na zaključak da žene moraju biti više angažovane kako bi dobile veće povjerenje glasača.

Kako animirati žene da se više uključe u politiku?

U našem društvu još uvijek vladaju stereotipi da žena ne može istovremeno da bude porodična i da se bavi javnim poslom. Uglavnom zbog tih predrasuda, pogotovo u malim sredinama, rijetko koja žena koja je u braku ulazi u politiku. Moramo mijenjati svijest i žena i muškaraca, da je politika posao kao i svaki drugi, i da samo od nas samih zavisi kako ćemo ga raditi. Podrška porodice je svakako jako bitna, i čvrsto vjerujem da je stabilna porodica ključ uspjeha svakog čovjeka, bio on žena ili muškarac. Nadam se da će to što je Šamac u ovom mandatu prvi put imao ženu na čelu Skupštine opštine, dati podstrek drugim ženama da se uključe u politiku da zajedno rušimo predrasude i stvaramo ljepše okruženje za sve nas.

M. L.