Predstavnici šamačkog Crvenog krsta u posjeti Garevcu