Šamac prošlu godinu završio sa suficitom od 402.055 KM

Skupština opštine Šamac usvojila je izvještaj o izvršenju budžeta opštine za prošlu godinu u iznosu od 11.981.123 KM, sa ostvarenim neraspoređenim suficitom od 402.055 KM.

Načelnik Odjeljenja za finansije Slobodan Sjenčić rekao je da je izvještaj o izvršenju budžeta pokazao da su ostvareni ciljevi koji su zacrtani na početku godine, a osnovni cilj je bio konsolidacija i stabilizacija budžeta koja se ogledala u restrukturisanju nepovoljnog kreditnog zaduženja po osnovu emisije obveznica.

"Zadovoljan sam uvrštavanjem svih rashoda iz prethodnih godina, počevši od 2012. koji nisu nikada uknjiženi u budžet. Sada su prihodima iz budžeta u 2017. godini pokriveni, tako da mogu reći da je budžet stabilizovan s tim što ćemo još morati raditi na povećanju prihoda", naglasio je Sjenčić.

Sjenčić je dodao da su, kada je riječ o naplati i ostvarenju prihoda, daleko bolji rezultati u 2017. nego u 2016. godini, dodajući da su postignute određene uštede i u rashodima.

Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević rekao je da su u 2017. neporeski prihodi veći za 400.000 KM nego u 2016. godini, ili za oko 40 odsto, te da su nakon devet godina neporeski prihodi na području opštine Šamac veći od 1.300.000 KM.

"Kada je riječ o potrošnji, subvencije su duplirane. U prethodne dvije godine iz budžeta su bile subvencije za poljoprivredu, zapošljavanju i privredu 74.000 KM, a u 2017. godini to je 147.000 KM",  naveo je Milićević.

Na današnjoj sjednici usvojen je Plan kapitalnih ulaganja za period 2018-2020. na području opštine Šamac, a načelnik Milićević istakao je da će biti realizovana 42 projekta u trogodišnjem periodu, ukupne vrijednosti veće od 4,5 miliona KM.

"Četvrtina tih projekata je u pripremnoj fazi. Obezbijeđena su sredstva i zavisi od pomoći viših nivoa vlasti. Mi smo ove godine za ove projekte dobili oko 200.000 KM od viših nivoa vlasti iz ministarstava, Vlade Republike Srpske i Savjeta ministara", naglasio je Milićević.

On je podsjetio da su ti projekti u suštini rezultat saradnje sa mjesnim zajednicama, rezultat analize i obezbjeđivanje sredstava od viših nivoa i donatorskih sredstava.

"Očekujem da će u ove tri godine 90 odsto tih projekata biti realizovano sa minimalnim učešćem iz budžeta", naveo je Milićević.

(Agencije)