Uprava još efikasnija u upravnom rješavanju

Odjeljenje za Opštu upravu je u prethodnoj 2017. godini, putem Pisarnice, zaprimilo 14.763 podneska, koji su proslijeđeni u dalje postupanje nadležnim odjeljenjima i službama.

Zaključno sa 31.12.2017. godine, riješeno je 93,80%, a ostalo neriješeno 6,20% podnesaka.

Neriješeni predmeti su u većem dijelu, početkom 2018. godine, okončani.

Od ukupnog broja zaprimljenih podnesaka, najveći broj se odnosio na Odjeljenje za Opštu upravu, oko 6.000, od čega je riješeno 99,90%, a ostalo neriješeno svega 0,10%.

Moramo istaći da je ovo jedan od najboljih rezultata odjeljenja, ako ne i najbolji.

Visok stepen učešća u upravnom rješavanju ima i Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove, na koje se u prethodnoj godini odnosilo 3.686 predmeta.

Takođe, u prethodnoj godini vidno je da je služba načelnika imala dosta veći broj zahtjeva u odnosu na 2016. godinu, i veći procenat riješenih predmeta, slična situacija je i kod odjeljenja za privredu i inspekcijske poslove.

Ono što je ključno naglasiti je da je broj neriješenoj predmeta smanjen, i da imamo izuzetno nizak procenat osporavanja putem žalbe, svega 0,03% od ukupnog broja riješenih predmeta.