Donesene Odluke od društvenog značaja za opštinu Šamac

Na prethodnoj sjednici Skupštine opštine Šamac donešene su tri Odluke koje su vezane za građane.

Načelnica Odjeljenja za opštu upravu, Lepa Trivić, kaza je da se Odlukom o zboru građana i građanskoj inicijativi defniše oblik neposrednog učešća građana u kreiranju politike jedinica lokalne samouprave. Nadležnosti zbora građana su da biraju članove savjeta mjesne zajednice, razmatraju godišnje izvještaje o radu savjeta mjesne zajednice, pokreću određene inicjative za unapređenje kvaliteta življenja na području mjesne zajednice i grada u cjelini, te razmatra pitanje od zajedničkog interesa za građane.

Ona je dodala da putem građanske inicijative građani pokreću inicijativu za donošenje i izmjenu Statuta, donošenje ili izmjena akata iz samostalnog djelokruga, kao i raspisivanje referenduma.

Građanska inicijativa da bi bila validna, mora sadržavati potpise građana, a broj potpisa ne može biti manji od 5 % birača upisanih u birački spisak za područje opštine Šamac.

Trivićeva je istakla da su donešene i Odluka o izdavanju Biltena opštine Šamac i Odluka o internet prezentaciji.

-Putem ovih odluka obavezali smo se da naše građane informišemo o bitnim dešavanjima na području naše Opštine, o radu administracije, o radu javnih preduzeća, ustanova, o sportskim dešavanjima, kaže Trivićeva.

Ona je napomenula da se internet prezentacija Opštine može pratiti putem adresa www.opstinasamac.org i www.eregistarsamac.com.

T.B.