Srednjoškolski centar Šamac: Simbol znanja i sreće za sve generacije

Šamački Srednjoškolski centar "Nikola Tesla" broji oko 450 učenika od prvog do četvrtog razreda sa profilima - opšti smjer gimnazije, ekonomski tehničari, farmaceutski i fizioterapeutski tehničari, varioci i auto-mehaničari. 


Ova škola, obnovljena poslije poplava, ima sve uslove za uspješan rad, a počela je sa radom 1959. godine kao istureno odjeljenje ekonomske škole iz Brčkog. Odjeljenje je tada imalo svega 20 učenika.
O školi nema previše podataka, ali penzionisani profesor Dušan Jovanović, koji je u ovoj obrazovnoj ustanovi predavao srpski jezik i radio kao direktor objašnjava da je od 1961. godine pri ekonomskoj školi sukcesivno osnivana trgovačka škola. 
Pri mašinsko-tehničkoj školi osnovani su smjerovi za radnička zanimanja, trogodišnje škole koje su 1970. godine spojene u jednu - školski centar. 
"Prošlo je mnogo godina dok naziv nije promijenjen u Srednja škola `Nikola Tesla`, što je bilo u ratnim godinama. Škola je počela da radi u objektu sa šest učionica... Sprat i još neke učionice su dograđene 1980. godine, a radionica je bila u prizemlju", naglašava Jovanović. 
U školi je varirao broj učenika, od prvog odjeljenja koje je imalo dvadesetak učenika ekonomske struke do oko 2.000 učenika u školskoj 1980/81. godini, kada je zgrada dograđivana i radilo se u tri smjene. 
"Kroz ovu školu prošle su uspješne generacije koji su završavale fakultete. Neki naši učenici bili su demonstratori koji pomažu nastavnom kadru tokom predavanja. Gdje god su išli dalje da se upišu - pokazali su znanje", napominje Jovanović, prenose agencije. 
Škola je bila poznata po vannastavnim aktivnostima, izdavala svoje novine, imala veliki broj sekcija, a učenici su postizali zavidne rezultate na opštinskim, republičkim i saveznim tamičenjima. 
Ove godine, generacija 1977/78. godine proslavila je 40 godina mature, sa njima su bili profesori i direktori nekadašnje mašinsko-tehniče škole. 
"Vrijeme prolazi. Imamo osam profesora koji su živi i do sada su dolazili. Jedna divna ekipa koja evocira uspomene", navode bivši učenici. 
Marko Maksimović, profesor i učenik ove škole koji živi u Bijeljini, pripada prvoj generaciji i kaže da je predavao upravo ovoj koja slavi 40 godina mature. 
On poziva mlade da ne idu u inostranstvo. 
"Danas vlada pohlepa i mnogi misle da je na Zapadu bolje. Neka se uhvate zanata, jer toga nedostaje. Drvna industrija traži 200 radnika, a dobije samo dvojicu... 
Problem je to što se bira šta će se raditi, a mora se prilagoditi uslovima, okolini i boriti se", poručuje Maksimović. 
Stanko Đurđević, bivši učenik prve generacije mašinsko-tehničke škole, bivši profesor i bivši direktor, tvrdi da su zanatske škole potcijenjene i da nije adekvatno vrednovan njihov rad. 
"Teško je danas naći dobrog majstora. Bez obzira na sve, stručni ljudi imaju mjesto svuda", naglašava Đurđević.