Za baru Tišina kod Šamca stiže 250.000 dolara

U Šamcu je predstavljen partnerski pilot projekat Svjetske fondacije za zaštitu prirode WWF ADRIA i "Voda Srpske": "Hidromorfološke mjere za revitalizaciju bare Tišina".

Izrada projekta bi trebala da počne sredinom sljedeće godine, a za uređenje i zaštitu bare Tišina planirano je investiranje oko 250.000 američkih dolara.

Bara Tišina prostire se na oko 830 hektara u plavnom području rijeke Save, na granici između Srpske i Federacije.

Predstavlja stanište velikog broja ptica močvarica i mrestilište riječnih riba. Opština Šamac pokrenula je postupak za pravnu zaštitu bare Tišina.

- Konstatovano je da na području bare Tišina postoji značajan broj endemskih vrsta, ptica, riba, biljnih vrsta, i zaista se nadam da ćemo ovo područje dovesti u jedno željeno stanje i danas sam saznao budžetski okvir za ovakav projekat, mislim da će to biti ono što svi želimo, jedno uređeno i zaštićeno područje - kaže Svetozar Evđić.

Svjetska fondacija za zaštitu prirode podržaće izradu projekata sa akcentom na hidromorfologiju, a koji će biti korišćen za ocjenu ekološkog statusa i potencijala bare Tišina u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama.

"Za sad je određena Tišina, kao i starača Vojskova u blizini, preko rijeke Bosne, dakle, da se revitaliziraju ta dva područja da od nas praktično napuštenih dijelova prirode da se vrate svojoj izvornoj funkciji i da zažive kao jezera ili močvare što će biti podloga za razvoj i očuvanje biološke raznolikosti ovog kraja", rekao je Đorđe Stefanović, projekt menadžer WWF Adria BiH.

Projekat Hidromorfologija i revitalizacija rijeka u slivu Dunava" vrijedan oko 4,5 milina dolara, biće istovremeno realizovan u Moldaviji, Ukrajini, Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini i trajaće četiri godine.