Nakon stečaja "Robnih rezervi", Srpska nema zalihe goriva

U Republici Srpskoj više ne postoje "Robne rezerve", pa time ni zalihe nafte i derivata nafte.

Vlada Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o interventnim nabavkama, ima mogućnost da nabavi interventne količine naftnih derivata u slučaju ozbiljnog poremećaja na tržištu ovim energentom.

Iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva su najavili da planiraju u narednoj godini usvajanje novog zakona o nafti i derivatima nafte.

"Vlada RS će se odrediti o institucionalnom okviru, mjestu i modelu formiranja, čuvanja i obnavljanja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, te načinu njihovog finansiranja i drugim bitnim pitanjima vezanim za skladištenje ovog energenta", navedeno je u odgovoru iz Ministarstva na pitanje poslanika SDS-a u parlamentu RS Novaka Motike, prenose agencije.

Aktuelnim Zakonom o nafti i derivatima nafte definisano je da je javno preduzeće „Robne rezerve RS“ u obavezi da skladišti obavezne rezerve derivata nafte.Međutim, „Robne rezerve“ RS sada su u stečaju.

Zakon je tek djelimično usklađen i sa Direktivnom Evropske unije 119/09/EZ, zbog čega u resornom ministarstvu planiraju usvajanje novog.

Zakonom nije precizirano ni intervenisanje u smislu cijene goriva, koje je na benzinskim pumpama u RS ponovo skuplje u prosjeku oko pet feninga.