Milićević: Nema povećanja cijene komunalnih usluga

 Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević rekao je, nakon sastanka sa direktorima sedam javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština, da do kraja godine neće biti povećanja cijena komunalnih usluga i usluga boravka djece u Dječijem obdaništu "Radost".

"Nema povećanja cijene komunalnih usluga tokom 2021. godine, nema povećanja usluga boravka u Dječijem obdaništu. Svi troškovi koje iziskuje poslovanje javnih preduzeća i ustanova ćemo finansirati iz budžeta opštine Šamac u iznosu koji je potreban", rekao je Milićević.

On je naveo da je ovo jedan od dva godišnja sastanka koje održava sa predstavnicima svih javnih ustanova i preduzeća da bi sagledali sve probleme sa kojima se suočavaju imajući u vidu pandemiju i tešku ekonomsku situaciju.

Milićević je istakao da se budžet opštine puni u prva tri mjeseca za 20 odsto lošije nego u prošloj godini.

On je novinarima izjavio da su danas opština i predstavnici javnih preduzeća dogovorili i realizaciju velikih projekata.

"Jedan od tih projekata jeste proširenje vodovodne mreže, projekat elektrifikacije poljoprivrednih površina na ovom području i proširenje kapaciteta Dječijeg obdaništa u Šamcu", rekao je Milićević i dodao da će radove dijelom finansirati iz budžeta, a dijelom sa viših nivoa vlasti.

"Donijeli smo odluku da moramo ići u restrukturisanje duga kada je riječ o Javnom preduzeću `Vodovod i kanalizacija` kako bi obezbijedili neophodna sredstva za proširenje vodovodne mreže. Direktor me je informisao da ćemo mi već u drugoj polovini godine ići sa projektom proširenja vodovodne mreže zavisno od zainteresovanosti građana mjesne zajednice /MZ/ Novo Selo, a u narednom periodu na području MZ Lugovi i MZ Kruškovo Polje zavisno od interesovanja građana jer će to zahtijevati i određeno finansijsko interesovanje građana", naveo je on.

On je istakao da je danas dogovoreno sa direktorom preduzeća "Slobodna zona" da neće biti promjene cijena odvoza komunalnog otpada, a da će obezbijediti sredstva za još jedan kamion za odvoz smeća dijelom iz budžeta opštine, a dijelom od sredstava ovog preduzeća u drugoj polovini godine uz pomoć fonda za zaštitu životne sredine i opštine Šamac, prenose agencije.

Iz Doma zdravlja su tokom sastanka naglasili, napomenuo je Milićević, da funkcionišu u teškoj situaciji u uslovima kovida 19, ali i izrazili spremnost da nastave da obavljaju aktivnosti u vrlo složenim uslovima, uz konstataciju da je epidemiološka situacija zadovoljavajuća.

"Za Centar za socijalni rad dogovorili smo da ćemo ići u jedan vid interne revizije svih ljudi koji su u nekom ranijem periodu dobijali značajan iznos za pomoć po rješenjima, ali su u nekom proteklom periodu možda izgubili to pravo", naveo je Milićević.