NJEMAČKI BEZ MUKE: Prijavite se na kurs u Šamcu

Udruženje građana ‘’Promo Tim’’ organizuje kurseve njemačkog jezika u Šamcu. Vrijeme je da počnete učiti Njemački jezik na lak i zabavan način. Sa metodama koje su prilagodjene Vašem nivou znanja. Pripremite se za polaganje međunarodno – priznatog ÖSD sertifikata. Na putu do uspjeha uz Vas je ‘’Prom...

ŠAMAC: 7. Međunarodna revija folklora u Domu kulture ''Milan Jelić''

SPKD ''Prosvjeta'' Obudovac 23. oktobra (nedjelja) 2016. godine u Domu kulture ''Milan Jelić'' sa početkom u 19:00 časova organizuje 7. Međunarodnu reviju folklora „MESFO“ Obudovac 2016. (mojsamac.info)

Inžinjerka tehnologije iz Laktaša prirodnom kozmetikom izliječila ćerku (FOTO)

Mala laboratorija Dubravke Aničić miriše na lavandu, mak i cimet, a sapuni izgledaju poput šarenih kolača. Mlada inžernjerka tehnologije iz Laktaša i majka dvoje djece ličnim primjerom dokazuje da se posao iz snova ne čeka nego stvara. - Kada mi je ćerka imala šest mjeseci oboljela je od artopijsko...

Uskoro novi projekat na području Šamca i Vukosavlja

Predstavnici službe za lokalno ekonomski razvoj i predstavnici Nezavisnog biroa za razvoj (NBR) iz Modriče održali sastanak vezan za projekat ''Podrška mikrobiznisima i porodičnim preduzetnicima'' koje finansira EU u visini od 201.000 eura za tri opštine Šamac, Vukosavlјe i Domalјevac Šamac. Partner...

UČITELJI U ŠTRAJKU: Isplatite nam naknade

Članovi Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske i zaposleni u Osnovnoj školi "Branko Ćopić" u Donjem Duboviku, administrativnom sjedištu opštine Krupa na Uni, danas su jednočasovnim štrajkom upozorenja izrazili nezadovoljstvo zbog neisplaćenih naknada predviđenih Posebnim kolektivnim...

DODIK: Ne odustajemo od Dana RS!

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da Srpska ostaje pri svom Danu Republike, napomenuvši da je Vlada danas utvrdila Prijedlog zakona o Danu Republike Srpske. "To je izražena volja naroda preko Narodne skupštine, koja je donijela odluku o formiranju Republike Srpske 9. januara, i ref...

RENATA PRANJKOVIĆ: U štalu na štiklama

Ka­da Re­na­ta Pra­njko­vić iz Vi­so­kog na pi­ta­nje či­me se ba­vi, lju­di­ma od­go­vo­ri da uz­ga­ja bi­ko­ve, prva rea­kci­ja je smi­jeh, na­kon ko­jeg usli­je­di ne­vje­ri­ca. Me­đu­tim, ova atra­kti­vna pla­vu­ša uop­šte se ne ša­li, i za­pra­vo, je­di­na je žena u BiH ko­ja se ba­vi ovim “mu­...

Ka­ko će iz­gle­da­ti skup­štin­ske ve­ći­ne u gra­do­vi­ma Re­pu­bli­ke Srpske

Da je SNSD os­tvаrio ubje­dlji­vu i ve­ličаnstve­nu po­bje­du nа lokаlnim izbo­rimа u Re­pu­bli­ci Srpskoj, pot­vrđu­je či­nje­ni­ca da je u op­štin­skim i grad­skim par­la­men­ti­ma osvo­jio vi­še od 400 odbor­ni­čkih man­da­ta. Blok oku­pljen oko SNSD-a, u lo­kal­nim skup­šti­na­ma RS, ima­će vi­š...

Poginuo doktor Milorad Filipić

U saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila na regionalnom putu Tišča-Šekovići, poginuo je ljekar Doma zdravlja "Sveti Sava" u Šekovićima Milorad Filipić, potvrdio je Srni direktor ove ustanove Snežan Sokić. Filipić je ranije obavljao i funkciju direktora ove ustanove, a bio je i direktor Doma zdravlja...

SPISAK PLATA U BiH: Direktori zarade 9.300, trgovci 350 KM

Generalni direktori na čelu velikih firmi i kompanija imaju najbolje plaćena radna mjesta u BiH, a njihova prosječna plata sa bonusima dostižu i do 9.300 maraka, dok najslabije zarađuju trgovci čiji je prosjek tek oko 350 KM. Zarade po profesijama analizirane su u najnovijem istraživanju specijalizo...
  • Info Grada

  • Biznis

  • Posao

  • Market