Izbori za članove Savjeta MZ u decembru

Izbori za članove Savjeta u 25 mjesnih zajednica (MZ) na šamačkom području biće održani 3. decembra od 9 do 15 časova rekla je danas predsjednca Skupštine opštine Šamac Nikolina Škrbić, dodajući da je na septembarskoj sjednici donešena odluka o raspisivanju izbora.


Ona je dodala da se članovi savjeta biraju neposrednim tajnim glasanjem na zboru građana.
„Da bi izbori bili validni u MZ u kojima ima 500 stanovnika, mora biti prisutno najmanje 20 birača, od 501 do 1.000 stanovnika mora biti prisutno najmanje 30, od 1.001 do 3.000 birača najmanje 40, te za više 3.000 stanovnika preko 65 birača“ – kaže Škrbićeva.


Škrbićeva dodaje da će Savjet biti izabran 3. decembra, a na prvoj konstitutivnoj sjednici novoizabranog savjeta će birati svog predsjednika.


„Mjesna zajednica kao najmanja ćelija lokalne uprave preko svog savjeta komunicira sa opštinskom upravom i rješava konkretne probleme koji tište njihove stanovnike“ – kaže Škrbićeva dodajući da je bitno da što veći broj birača izađe na izbore, te da se izaberu kvalitetni članovi savjeta koji žele da rade.


Predsjednica Opštinske izborne komisije (OIK) Vukosava Babić kaže da sve aktivnosti kreću od danas, ali oni kao komisija već rade na pripremi kalendara izbornih aktivnosti koji će biti objavljen na internet stranici opštine i oglasnoj tabli, kako bi svi učesnici na izborima bili blagovremeno upoznati.


„Kandidatske liste može podnositi politički subjekat koji ima na šamačkom podrčju svoje odbore, udruženja građana, grupe građana u zavisnsti od broja birača u svojoj mjesnoj zajednici“ – kaže Babićeva podsjećajući da 21 mjesna zajednica ima po pet članova savjeta, a u Gornjoj Crkvini, Obudovcu, Šamcu i Gornjoj Slatini po sedam članova.

 

(opstinasamac.org)

Tagovi: