Završna radionica projekta za zaštitu od katastrofa

Udruženje građana ’’Budućnost’’ iz Modriče organizovalo je  završnu radionicu ’’Usaglašenim modelom saradnje do bržeg  razvoja lokalnih zajednica’’, na kojoj su predstavili rezultate jednogodišnjeg projekta sprovedenog na području opština  Šamac, Vukosavlje i Domaljevac-Šamac.

Cilj projekta ’’Uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije – do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama’’, koji je finansirala Evropska unija,  bio je da se uspostavi saradnja između pomenutih opština i da se primpreme za eventualne katastrofe.

Radionicu je otvorila direktorica UG „Budućnost“ Gordana Vidović istakavši  da je projekat kroz aktivnosti okupio oko 2.000 djece, da su školama dodijeljene 72 knjige, te tri učenice nagrađene putem likovnog i literarnog konkursa.

Građanima je dodijeljeno 38 grantova, iako je projektom bilo planirano samo 30, s ciljem podsticanja poljoprivrednih i preduzetničkih djelatnosti. Opštinama je podijeljen značajan broj sadnica u okviru podrške ekološkim akcijama, a donirane su i po dvije ručne radio stanice za civilnu zaštitu. Takođe, podržan je  i rad zdravstvenih ustanova - Sanacija sektorske ambulante u Gornjoj Slatini u Šamcu, uređenje pristupa Ambulanti porodične medicine u Vukosavlju i nabavka medicinske opreme za Dom zdravlja u Domaljevcu.

Na radionici je zaključeno da treba raditi na uspostavljanju sektorske, međuinstitucionalne saradnje, te saradnje sa organizacijama civilnog društva, provoditi aktivnosti uvezivanja preduzetnika i proizvođača,  podržati osnivanje privrednih komora i poljoprivrednih zadruga radi lakšeg kretanja i opstanka na tržištu, raditi na aktivnostima izrade i usvajanja Lokalnog akcionog plana za djecu, ali i na poboljšanju sveukupne komunikacije i saradnje, te razvijanju projektnih planova, u skladu sa Sporazumom o saradnji potpisanom između opština Vukosavlje, Šamac, Domaljevac - Šamac i UG „Budućnost“ Modriča.

Tagovi: