Šamac: Novčana pomoć za porodice sa četvoro i više djece

Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević donio je danas Odluku o novčanoj naknadi porodicama sa četvoro i više djece na području opštine Šamac u 2018. godini po kojoj će u ovom momentu svoje pravo na mjesečnu naknadu, moći ostvariti 40 porodica koje budu podnijele zahtjev u Službu za društene djelatnosti.

Milićević kaže da je na početku svog mandata jasno istakao da socijalna politika mora biti vođena tako da dobije jedan viši stepen odgovornosti u narednom periodu.

On naglašava da je ovo skroman doprinos Opštine Šamac jednoj pronatalitetnoj politici na ovom području porodicama koje su odlučile da imaju četvoro i više djece.

"Budžetom za 2018. godinu predviđeno je pored ostalih pomoći porodici i višečlanim porodicama sa četvoro i više djece da te porodice dobiju mjesečnu naknadu u iznosu od 100 KM za svaki mjesec u 2018. godini“, kaže Milićević.

Pored ove Odluke, kako kaže, Opština Šamac nastavlja podršku za rođenje prvog, drugog i trećeg djeteta kao i prethodnih godina, te nastavlja podršku porodicama koje su se odlučile za vantjelesnu oplodnju, te će i ove godine tri bračna para dobiti po 2.500 KM putem Javnog konkursa.

On podsjeća da Opština Šamac i ove godine nastavlja podršku prvačićima koje se upišu u prvi razred osnovne škole po 100 KM, i srednjoškolcima prvih pet mjeseci na tekuće račune uplaćuje prevoz.

"Ukupan iznos porodicama koji školuju punoljetnu i maloljetnu djecu iz Budžeta Opštine prevalizazi 180.000 KM na godišnjem nivou“, kaže Milićević.

Načelnik za društvene djelatnosti Slobodan Stojić istakao je da prema Odluci koja je danas donešena pravo mogu da ostvare roditelji sa četvero i više djece gdje je najmanje četvoro djece za koje postoji obaveza izdržavanja po odredbama Porodičnog zakona Republike Srpske, a to su djeca na redovnom školovanju do navršenih 26 godine života kao i djeca nesposobna za rad usled bolesti i nekih psiho fizičkih nedostataka.

"Odlukom je propisan jedan izuzetak, gdje znači pravo iz ove odluke mogu ostvariti i porodice sa četvoro i više djece od kojih je jedno dijete maloljetno. Pravo se ostvaruje podnošenjem zahtjeva uz određenu prateću dokumentaciju od danas u Službi za društvene djelatnosti u opštini Šamac“, kaže Stojić.

Tagovi: