„Aerodromi RS“ spas od stečaja traže u milionskom kreditu

Uprava „Aerodroma Republike Srpske“ planira u narednoj godini veći broj letova i prevezenih putnika, ali i kredit od osam miliona maraka za investicije i plaćanje obaveza prema dobavljačima, navodi se u njihovom planu poslovanja za 2024. godinu.

Naime, oni u ovom dokumentu otkrivaju da imaju veliki problem sa likvidnošću jer u narednu godinu prenose 1,8 miliona maraka duga prema dobavljačima.

Pored toga, cilj im je i proširiti aerodromsku zgradu kao i sanirati i proširiti pistu, što su označili kao prioritete.

Za to će im biti potreban kredit za koji će garantovati Vlada Republike Srpske.

- Preduzeće će dio neizmirenih obaveza riješiti povećanjem vlastitih prihoda, ali će biti primorano i na novo kreditno zaduženje, ukoliko se ne obezbijedi veća finansijska podrška Vlade. U cilju razvoja poslovanja i realizacije prioritetnih kapitalnih ulaganja, planira se kreditno zaduženje od oko 8.000.000 KM u skladu sa kreditnom sposobnosti i uz garanciju Vlade Republike Srpske - navodi se u njihovom planu koji treba da potvrdi Skupština akcionara.

Pored garancija, oni očekuju da Vlada početkom 2025. godine subvencioniše aviokompanije za uvođenje novih linija i destinacija.

Naime, tvrde oni, jedno od prvih pitanja koje aviokompanije postavljaju kada se razgovara o uvođenju novih linija je da li postoje grantovi ili subvencije za iste.

Navode da će ukoliko ne nađu novac ući u težak i neizvjestan period poslovanja.

Iznos subvencije koje dobijaju od Vlade im je smanjen, tu su i kreditne obaveze i sudski sporovi, te povećan broj radnika, a sve to je dovelo do negativnog poslovanja i nelikvidnosti preduzeća.

Ne isključuju ni mogućnost stečaja.

- Potrebno je preduzeti hitne mjere u saglasnosti sa većinskim vlasnikom kako u narednom periodu ne bi došlo do stečajnog postupka - stoji u planu poslovanja.

Treba napomenuti da su se „Aerodromi“ 2016. godine zadužili za sedam miliona maraka i sa rokom otplate od deset godina.

Kao sredstvo obezbjeđenja založena je imovina vrijedna 4,85 miliona maraka i 40 bjanko mjenica.

Zbog dodatnog obezbjeđenja naplate potpisan je i Ugovor o ustupanju potraživanja između „Aerodroma“, „Fonda za razvoj i zapošljavanje RS“ i Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.

Nakon isteka grejs perioda, koji je produžavan zbog problema u poslovanju za vrijeme pandemije, u 2022. godini je potpisan Aneks ugovora prema kojem od septembra te godine mjesečna rata iznosi 35.000 KM.

Prema novom sporazumu o zajmu iz 2023. godine ostatak duga iznosi 5,8 miliona maraka.

Međutim, početkom 2024. godine otplata se nastavlja u mjesečnim anuitetima od 136.626 KM što znači da će u narednoj godini biti u obavezi da vrate 1,57 miliona KM.

Prema podacima Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) „Aerodromi RS“ su u prošloj godini prijavili gubitak od 583.726 KM.

Preduzeće je u aprilu ove godine dobilo novog direktora, kada je Milana Račića (SNSD) zamijenila Natalija Trivić iz Ujedinjene Srpske koja je prethodno bila ministar prosvjete i kulture.

U septembru ove godine imenovana je za direktora na period od četiri godine.

capital.ba

Tagovi: