BCX se prvi upisao u evidenciju KHOV-a

Banjolučka kriptoberza “Balkan Crypto Exchange” (BCX) prva se upisala u evidenciju pružalaca usluga povezanih sa virtuelnim valutama (kriptovalutama) kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Time je postala prva, ali i jedina na listi upisanih pružalaca usluga i dobila uvjerenje da ispunjava sve uslove za rad propisane zakonom o sprečavanju pranja novca.

- Cilj je da se omogući sigurno i transparentno trgovanje virtuelnim valutama (kriptovalutama) i spriječi razvoj crnog tržišta. Svi potencijalni investitori će imati uvid u ovu evidenciju, te će time biti lakše da provjere da li je neka platoforma pouzdana prije nego se odluče investirati - poručili su iz BCX.

Kažu da je njihov cilj da svojim korisnicima pruže sigurno trgovanje i razmjenu virtuelnim valutama na platformi, te da je upis u ovu evidenciju još jedna potvrda provjerenog poslovanja u skladu sa zakonima i pravilima nove i perspektivne oblasti na našim prostorima.

Pružaocima usluga povezanih sa virtuelnim valutama u Republici Srpskoj istekao je rok za obavještavanje Komisije za hartije od vrijednosti RS o svojoj djelatnosti i podnošenju zahtjeva za upis u evidenciju.

Svi oni nakon 31. januara su dobili uvjerenja o upisu, a oni koji nisu ispunili svoju obavezu, neće moći više da obavljaju ovu djelatnost.

Svako ko namjerava se bavim ovim poslom, obavezan je u roku od 30 dana od osnivanja da dostavi obavještenje o pružanju usluga u KHOV, skupa sa opisom mjera unutrašnje kontrole radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te podnese zahtjev za upis u evidenciju pružalaca usluga povezanih sa virtuelnim valutama (Obrazac: EPU-VV) sa propisanim prilozima.

Svaki pružalac usluga povezan sa virtuelnim valutama u Srpskoj mora biti evidentiran u bazi КHOV-a, a sada je definisan i način vođenja, sadržaj i forma evidencije, čime su se stekli uslovi za podnošenje zahtjeva za upis.

Radi se o fizičkim ili pravnim licima organizovanim kao privredna društva ili samostalni preduzetnici koji čuvaju i upravljaju virtuelne valute za treća lica, organizuju platforme za trgovanje, razmjenjuju ih valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja ili za drugi digitalni novac, prenose ih ili nude u prodaju.

CAPITAL.ba