Mladi dižu glas, žele priznate i validne diplome

Neformalna grupa studenata „Licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove - validne i priznate diplome“ okupljeni oko problema nelegalnog rada visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj i izdavanja diploma od strane nelicenciranih i neakreditovanih ustanova, danas su organizovali Info štand u Doboju sa ciljem upoznavanje šire javnosti o ovom problemu.

Osim informativnih letaka, studenti su mladima, ali i ostalim građanima, iznijeli svoje stavove o ovom prisutnom problemu, ne samo u Republici Srpskoj, već i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Započeli su i potpisivanje peticije, koju će uputiti nadležnima da obezbijede izdavanje validnih i priznatih diploma od strane licenciranih i akreditovanih visokoškolskih ustanova, što do sada, kažu, nije bila praksa.

Cilj ove Inicijative je doprinijeti sprječavanju izdavanja nepriznatih, odnosno nevalidnih diploma od strane visokoškolskih ustanova, pa je grupa studenata pokrenula kampanju prema nadležnim institucijama za njegovo rješavanje.

“Tražili smo od Ministarstva za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH da nam dostave listu licenciranih i akreditovanih obrazovnih ustanova u RS i dobili smo te podatke. Nakon potpune analize dobijenih podataka daljni tok kampanje usmjerićemo u pravcu da identifikujemo one visokoškolske ustanove koje rade, a nisu uopšte na registru. To planiramo ostvariti putem studentskih organizacija i naših ličnih saznanja”, kaže studentkinja Dajana Nikolić.

Inače, u BiH djeluje više od 40 visokoškolskih ustanova koje funkcionišu u 12 obrazovnih sistema, a mladi koji se obrazuju žele da su diplome koje steknu priznate, kako kod nas, tako i u svijetu.  Da bi bile validne i priznate potrebno je da ih izdaju licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove.

“Poznato je da ne mali broj visokoobrazovnih ustanova u cijeloj BiH rade bez odgovarajućih licenci, kao prvog koraka za akreditaciju, kao i bez akreditacija. Na taj problem, kroz forume na društvenim mrežama, ukazuju i studenti koji trenutno studiraju, a bojazan im je da po završetku školovanja njihove diplome neće biti validne i da iste neće moći nostrifikovati, kako u zemlji tako i izvan nje”, pojašnjava svoje učešće u radu Grupe Dragan Dujaković.

LJ. Đ.