Novi zaključci ​Republičkog štaba za vanredne situacije

​Republički štab za vanredne situacije održao je danas telefonsku sjednicu na kojoj je donio Zaključak o finansiranju troškova komercijalnih testova na virus korona „SARS-CoV-2“ za bračne i supružnike u vanbračnim zajednicama državljane Republike Srpske koji odlaze u inostratnstvo radi liječenja nepolodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje.

1. Zadužuje se JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske da izvrši testiranje na virus korona „SARS-CoV-2“ bračnih, i supružnika u vanbračnim zajednicama državljane Republike Srpske koji odlaze u inostranstvo radi liječenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje.

2. Troškove usluge testiranja na virus korona „SARS-CoV-2“ će snositi Vlada Republike Srpske.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o nabavci lične zaštitne opreme za šestomjesečni period.

1. Republički štab za vanredne situacije se upoznao sa Informacijom o potrebi nabavke lične zaštitne opreme za šestomjesečni period i istu prihvata.

2. Zadužuje se Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da u korist javnih zdravstvenih ustanova Republike Srpske sprovode postupke javnih nabavki roba u količinama, kako slijedi:

- Troslojne jednokratne zaštitne maske – 10.000.000 komada;
- Zaštitne maske FFP2 – 300.000 komada;
- Zaštitne maske FFP3 – 200.000 komada;
- Zaštitne rukavice (lateks/vinil) – 5.000.000 pari;
- Zaštitne rukavice (nitrilne) – 1.000.000 pari;
- Medicinski toplomjer (bezkontaktni) – 1.000 komada;
- Zaštitna odijela višekratna – 20.000 komada;
- Zaštitne kape – 2.000.000 komada;
- Zaštitne kaljače – 2.000.000 pari i
- Zaštitni ogrtač jednokratni – 360.000 komada.

3. Ovlašćuje se Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da, po potrebi, angažuje stručnog konsultanta za izradu tehničkih specifikacija za robe koje Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nabavlja, odnosno za tehničku ocjenu primljenih ponuda u postupcima javnih nabavki.

4. Ovlašćuje se Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da, po potrebi, ugovori dodatne kapacitete za skladištenje nabavljene robe.

5. Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje nabavki iz tačke 2. i 3. ovog zaključka obezbijediće se iz Kompenzacionog fonda Republike Srpske.

6. Zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske da planira raspodjelu robe iz tačke 2. ovog zaključka i dostavlja nalog za raspodjelu Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske na dalje postupanje.

7. Javnim zdravstvenim ustanovama i institucijama nije dozvoljena nabavka iste vrste robe za koju je, tačkom 2, zadužen Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

8. Zadužuje se Fond zdravstvenog osiguranja da priprema i dostavlja neophodnu dokumentaciju na osnovu koje se vrši evidentiranje u poslovnim knjigama Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i primaoca robe.

9. Javne zdravstvene ustanove se obavezuju da preuzimaju robu iz tačke 2. iz centralnog skladišta, u skladu sa nalogom za raspodjelu iz tačke 6. 

10. Zadužuju se javne zdravstvene ustanove da Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, u pisanoj formi, dostavljaju mjesečni izvještaj o potrošnji i stanju zaliha u cilju blagovremene pripreme raspodjele zaliha, odnosno nabavke robe radi održavanja stanja zaliha iznad optimalnog minimuma.

11. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

NAPOMENA: Svi dosadašnji zaključci Republičkog štaba za vanredne situacije dostupni su na Portalu Vlade Republike Srpske u sekciji „Republički štab za vanredne situacije – Akti“, https://www.vladars.net, kao i na stranici Koronavirus u Srpskoj, https://koronavirususrpskoj.com/