Petlja Johovac kod Doboja spojiće dva autoputa (VIDEO)

Petlja Johovac koja se gradi sedam kilometara sjeverno od Doboja dobila je svoje obrise u stubovima koji će uskoro nositi raskrsnicu između dva autoputa u BiH, Koridora 5C i autoputa Banja Luka – Doboj, piše Avaz.

Koridor 5C na teritoriji Republike Srpske biće dug 46,6 kilometara, a najveći objekat je zasigurno petlja Jehovac. Petlju čini 10 vijadukt Rampa 1, vijadukt Rampa 3, a važna veza je most preko rijeke Bosne kod petlje Rudanka, te sedam podvožnjaka.

Inače, petlja Jehovac se nalazi u sklopu dionice Johovac (Tovira) – Rudanka (Kostajnica). Ukupna dužina ove dionice je 6.1 kilometara, a počinje na području sela Tovira, na desnoj obali Bosne, gdje je planirano da se preko petlje Johovac projekat poveže sa postojećim autoputem Banja Luka – Doboj.

Trasa nastavlja ka jugu, prateći prugu duž doline rijeke Bosne i presjeca prugu preko nadvožnjaka južno od sela Kostajnica. Petlja Rudanka je planirana u zoni između pruge i rijeke, a nakon petlje, trasa prelazi preko rijeke Bosne i preko pristupnog puta dužine oko jedan km povezuje se na postojeći regionalni put.

Planirani objekti na autoputu uključuju most preko Bosne (sa po jednom saobraćajnom trakom) kojim će autoput biti povezan sa magistralnim putem M17, četiri manja mosta preko manjih vodotoka u dolini Bosne, jedan nadvožnjak preko pruge, šest propusta za potoke i pet podvožnjaka za presijecanje postojećih puteva.

Autoput je projektovan za brzine do 120 km/h i bit će širine do 30 m. Naplatna rampa je planirana istočno od petlje Rudanka, sjeverno od prelaza autoputa preko rijeke Bosne.

Dionica je finansirana kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj i grant sredstvima Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Radove vrši Integral, a nadzor nad radovima vrši zajedničko preduzetništvo (Joint Venture) KREBS + KIEFER Eastern Europe GmbH (Njemačka) & GEING Krebs und Kiefer International & others ltd. (Sjeverna Makedonija).