Šamac: Podrška opštine projektima iz kulture

Opština Šamac posvećuje posebnu pažnju nevladinim organizacijama, te će i ove godine izdvojiti određena finansijska sredstva koja će dodijeliti ovim kategorijama.

Načelnik opštine Đorđe Milićević kaže da ove godine idu sa Javnim pozivom prema nevladinom sektoru sa akcentom na Udruženja iz oblasti kulture koju najvećim dijelom na ovom području u protekle tri godine vodi Centar za kulturu i koji je postao prepoznatljiv po nizu manifestacija koje organizuje.

„Osnivajući u protekle tri godine Centar za kulturu uspjeli smo da pomovišemo opštinu Šamac u široj regiji i na području RS, te imamo goste iz raznih krajeva tokom ljetnih praznika. Izdvojio bih dvije najveće manifestacije „Šamačko ljeto“ i „Zimska čarolija na ušću“ koje su postale tradicija i sa brojnim sportskim i kulturnim događajima“, kaže Milićević.

„ Shodno ograničenim finansijskim sredstvima mi ćemo pomagati i druge organizacije iz oblasti kulture. Značajno smo obogatili kulturna dešavanja na ovom području proteklih godina što je i cilj da u narednom periodu finansijskim sredstvima kojim opština raspolaže u saradnji sa Centrom za kulturu organizuje niz aktivnosti na područja grada i mjesne zajednice Obudovac. Pored javnog poziva na koji se mogu javljati mi ćemo i dalje jednokratno pomagati nevladin sekltor i njihove aktivnosti tokom ove godine“kaže Milićević..

Načelnik Službe za društvene djlatnosti i poslove Civilne zaštite Mišo Dervenić ističe da je opština Šamac raspisala Javni poziv za organizacije civilnog društva i NVO za 2021 isključivo koje su formirane i koje djeluju na ovom području.

„Prijedlozi projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opštine Šamac mogu biti iz prioritetnih oblasti: sufinasiranje projekata putem kojih će se doprinijeti razvoju ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana, sufinansiranje projekata putem kojih će se doprinijeti jačanju aktivizma civilnog društva na području opštine Šamac kroz afirmaciju kulturnih i društvenih aktivnosti. sufinansiranje kulturnih manifestacija koje će se organizovati na području opštine Šamac u 2021. godini, sufinansiranje kulturnih manifestacija van opštine Šamac a koje su takmičarskog karaktera“, kaže Dervenić.

On dodaje da su putem Javnog poziva izdvojena sredstva od 12.000 KM za projekte čija vrijednost iznosi od 500 do 3.000 KM po projektu.

Direktor Centra za kulturu Milanka Blagojević ističe da Centar podržava u saradnji sa opštinom Šamac mnogobrojna udruženja i uopšte nevladin sektor, klubove koji djeluju aktivno već nekoliko godina na ovom području, te im pružaju potpunu podršku u vidu saradnje, u vidu ustupanja prostorija.

Glas regije

Tagovi: