Povećan broj korisnika na ličnu invalidninu

U toku 2020. godine došlo je do znatnog povećanja broja korisnika prava na ličnu invalidninu u odnosu na prošlu godinu, jer je izmjenom Zakona o socijalnoj zaštiti predviđeno da ovo pravo mogu ostvariti i lica uključena na hemodijalizu.

Trenutni broj korisnika prava na ličnu invalidninu je 97 i po osnovu ovog prava do kraja godine bit će isplaćeno 130.000 KM, rekla je Anka Tutnjević direktor Centra za socijalni rad novinarima.

Ona je dodala da se broj korisnika dodatka za pomoć i njegu drugog lica smanjio u odnosu na prethodnu godinu.

"U 2020. godini ovo pravo je priznato za 61 lice, ali je za 75 korisnika došlo do prestanka ovog prava, te je trenutno 374 korisnika ovog prava“, kaže Tutnjevićeva.

Ona je napomenula da u tekućoj godini nisu imali nekih odstupanja u broju podnesenih zahtjeva za stalnu novčanu pomoć ili zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć, te su oni na nivou prosjeka prethodnih godina, prenosi zvanična interent stranica Opštine Šamac.

"Od početka marta mjeseca Centar za socijalni rad je u nekoliko navrata iz različitih izvora dobio donacije u vidu prehrambenih i higijenskih paketa, koji su podijeljeni našim korisnicima. U prethodnoj sedmici podijelili smo 70 higijenskih paketa korisnicima stalne novčane pomoći i ostalim socijalno ugroženim licima sa područja naše opštine, a riječ je o donaciji UNICEF-a“, kaže Tutnjevićeva.

Tutnjevićeva je napomenula da je novina da će od mjeseca novembra poslove dječije zaštite koje je do sada obavljao Centar za socijalni rad, preuzeti Javni fond za dječiju zaštitu.

"Ubuduće ostvarivanje prava iz dječije zaštite vršiće se preko organizacione jedinice Javnog fonda DZ, koja će djelovati u Šamcu“, kaže Tutnjevićeva.