Republika Srpska dobija novi Zakon o vodama

Republika Srpska u ovoj godini dobija novi Zakon o vodama, koji će biti usaglašen sa obavezama implementiranja evropskih direktiva o vodama i zakonskim regulativama RS usaglašene sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Novi zakon će pratiti postojeću zakonsku regulativu RS, uzimajući u obzir činjenicu da sadašnji datira još iz 2006.godine, mada je 2009., 2012. i posljednjiim izmjenama i dopunama 2017.godine pretrpio značajne izmjene.

Inicijativu za izmjenu ili dopunu zakonskih i podzakonskih akata koji tretiraju oblast upravljanja riječnim tokom u kontekstu sprečavanja nelegalne eksploatacije šljunka Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS uputila je neformalna grupa građana „Za legalnu eksploataciju minerala iz korita rijeke Bosne“.

Njome je tražena izmjena akata o uslovima i načinu održavanja riječnih korita, dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka.

Konkretno, tražena je izmjena ili dopuna Pravilnika koji je tretirao tu oblast, kako bi se dale ovlasti JU „Vode Srpske“ u pogledu nadzora i kažnjavanja nelegalne eksploatacije minerala iz rijeka od strane privrednih subjekata koji vrše dislokaciju i eksploataciju minerala, te zakonskog okvira kako bi i poljoprivredno zemljište uz vodotokove rijeka bilo obuhvaćeno zakonom, a sve u cilju daljeg sprečavanja nelegalne eksploatacije minerala iz rijeke Bosne i ostalih rijeka u RS.

Taj djelokrug rada postojećim zakonskim aktima bio je u većini u nadležnosti Inspektorata RS.

Inicijativa je u novembru upućena u ime građana Doboja, Modriče, Vukosavlja i Šamca, ali je na nju nadležno ministarstvo odgovorilo negativno, smatrajući da je neophodno prethodno mijenjanje postojećeg osnovnog akta Zakona o vodama.

Ponovljenu inicijativu u kojoj je tražena izmjena postojećeg Zakona o vodama ministarstvo je u juče dostavljenom odgovoru Grupi ocijenilo opravdanom.

„Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će razmotriti i uzeti u obzir vaše zahtjeve pri svojim narednim aktivnostima kod izrade novog Zakona o vodama, koja je planirana u toku 2021.godine“, stoji, između ostalog, u odgovoru ministarstva, potpisanog od strane ministra Borisa Pašalića.

"Zadovoljni smo što je inicijativa dala rezultate i što smo dobili pozitivan odgovor, ali da bi bili sigurni da će se u novom Zakonu o vodama naći naše sugestije i prijedlozi, pratićemo u narednom periodu te aktivnosti i nastojati da dobijemo aktivnu ulogu u predlaganju tih novih rješenja", izjava je člana Grupe Zorana Panića.

Lj. Đurić

Tagovi: