Šamački pčelari ostali bez bagremovog meda

Šamački pčelari ovog proljeća ostali su bez bagremovog meda. Zbog proljećnih mrazeva i dužeg kišnog perioda, bagrem nije medio, a pčele u košnicama trošile su zalihe hrane.

Ovo je, kaže predsjednik Udruženja pčelara “Maslačak”, Aco Malić, treća uzastopna sezona u kojoj pčelari imaju gubitke.

- Sve ovo destimulišuće djeluje na pčelare, posebno mlade, jer velika su ulaganja, dosta truda i rada, a nepovoljni vremenski uslovi nas prate iz godine u godinu i prinosa meda gotovo da i nema, kaže Malić i napominje da ovo nije problem samo Šamca i Posavine, te očekuje od Saveza udruženja pčelara RS da posredstvom resornog ministarstva pokuša pronaći način za pomoć pčelarstvu Srpske koje je u veoma nepovoljnom položaju.

Simo Mojsić iz Šamca pčelarstvom se bavi blizu 40 godina. U dva pčelinjaka ima oko 130 pčelinjih društva. U boljim godinama, po košnici je vrcao i do 30 kilograma kvalitetnog meda. U protekle dvije godine, bilježi gubitke jer je meda u košnicama veoma malo.

- Ovdje se sada pojavljuje još jedan problem, pošto pčele ne unose polen u košnice počinju da se roje. A kada se pojavi rojidbeni nagon, tek onda nema proizvodnje meda i pčelar je na gubitku, kaže Malić.

Pčelari se nadaju da će cvjetanjem livade koliko- toliko ublažiti gubitke u proizvodnji meda. Upozoravaju da bi, zbog nestašice meda, sada na tržištu mogao da se pojavi lažni med i da kupci budu oprezni.

- Na tržištu će se sasvim sigurno pojaviti plagijat meda, ali će doći i do povećanog uvoza inostranog meda koji je lošijeg kvaliteta od domaćeg. Nažalost, ova nepovoljna sitacija sa domaćom proizvodnjom meda otvoriće prostor za manipulatore i nakupce, te građani treba da budu oprezni, rekao je Aco Malić, predsjednik Udruženja pčelara “Maslačak”.

Šamačko udruženje pčelara ima oko 2.000 registrovanih košnica kod 35 pčelara, koji ostvaruju pravo na opštinske i republičke podsticaje.

M. L.