Šamački penzioneri posvećeni poboljšanju položaja starih osoba

Skupština Udruženja penzionera opštine Šamac pozitivnim je ocijenila provođenje Strategije za poboljšanje položaja starih lica i penzionera, zahvaljujući kojoj su obezbijeđena sredstva od oko 35.000 maraka za jednokratne novčane pomoći najugroženijim članovima udruženja.

Predsjednik Udruženja penzionera Ljubomir Čordašević kaže da je preduslov za realizaciju strategije bilo prošlogodišnje povećanje članarine, omasovljenje članstva i veći iznos sredstava u posebnom grantu opštinskog budžeta.

- Povećanje članarine sa dvije na tri marke mjesečno omogućilo je i povećanje jednokratnih novčanih pomoći, koje smo uvećali, prema kategorijama, recimo sa 60 na 90, ili sa 100 na 120 maraka, rekao Čordašević napominjući da strategija podrazumijeva i rekreative aktivnosti za penzionere, odnosno sve ono što podrazumijeva zdravo starenje.

Predsjednica Skupštine opštine Šamac Nikolina Škrbić rekla je da lokalna uprava podržava rad udruženja penzionera i da je, za tu namjenu, ove godine planirano izdvajanje od 10.000 maraka iz opštinskog budžeta.

- Udruženje penzionera se uvijek može obratiti opštini Šamac i uvijek smo spremni da pomognemo, i kada su u pitanju razni projekti ili izleti. Naše opredjeljenje je briga za naše starije sugrađane, a opština Šamac i kroz socijalnu politiku pomaže materijalno ugrožene penzionere, rekla je Škrbićeva.

Štab za vanredne situacije opštine Šamac je dio humanitarne pomoći koji je u vrijeme epidemije virusa korona stizao u Šamac, preusmjerio u Udruženje penzionera. Prethodnih dana podijeljeno je 15 prehrambenih paketa penzionerima koji se nalaze u težem materijalnom položaju.

M. L.