Usvojene dopune Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima – po hitnom postupku usvojen je danas na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

Dva amandmana SDS su odbijena. Takođe, usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima – po hitnom postupku, amandmani PDP su odbijeni.

Pored toga usvojeni su i Zakon o ličnom imenu; Zakona o likvidacionom postupku; Zakon o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj; Zakon o izmjeni Zakona o nasljeđivanju i Zakon o izmjenama Zakona o privrednim društvima.

Razlog za donošenje Zakona o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima sadržan je u potrebi za poboljšanjem materijalnog statusa policijskih službenika koji su stekli pravo na ostvarivanje starosne ili invalidske penzije.

Zakon predviđa se da će se lični koeficijent za ostvarivanje prava na penziju policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova utvrđivati na osnovu pet godišnjih plata koje su za policijske službenike najpovoljnije.

Notari

Izmjene i dopune Zakona o notarima se odnose na uslove za izbor notara i način utvrđivanja broja potrebnih notarskih pomoćnika.

Usklađivanjem ovog zakona sa Odlukom Ustavnog suda, koje se odnosi na imenovanje notara, omogućeno je raspisivanje javnog konkursa za izbor potrebnog broja notara, čime bi se trebalo obezbjediti da sva notarska sjedišta u Republici Srpskoj imaju potreban broj notara, a samim tim i jednake uslove pod kojima privredni subjekti i građani u Republici Srpskoj ostvaruju svoja zakonom zagarantovana prava.

Zakonom o likvidacionom postupku detaljnije su propisane obaveze i dužnosti likvidacionog upravnika, te odgovornosti za štetu koju prouzrokuje vlasnicima kapitala poslovnog subjekta i povjeriocima u toku vršenja radnji u likvidacionom postupku, kao i novčane kazne koje se mogu izreći likvidacionom upravniku u slučaju povrede odredaba ovog zakona.

Zakon o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj omogućava da lica sa invaliditetom budu oslobođena plaćanja naknade za polaganje ovog ispita.

Izmjene Zakona o privrednim društvima odnose se na uspostavljanje mogućnosti za podnošenje prijave za registraciju osnivanja i poslovnih promjena elektronskim putem.

Izabrana nova ministarka

Narodna skupština Republike Srpske na Šestoj redovnoj sjednici izabrala je  Suzanu Gašić za ministra trgovine i turizma u Vladi Srpske, nakon što je konstatovana ostavka dosadašnjeg ministra Dragice Kovač. Nakon izbora, ministarka Gašić je pred narodnim poslanicima položila zakletvu.

Nastavak u utorak

Poslanici su glasali o prvih devet tačaka dnevnog reda, čime je završen prvi dio šeste redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Nastavak je zakazan za utorak 24. septembar.